از 38 کشور مختلف سرور مجازی خریداری کنید

گارانتی بازگشت وجه در صورت ناراضیتی بودن تا 7 روز

Plan A
 • 1 هسته
  پردازنده
 • 1 گیگابایت
  رم
 • 25 گیگابایت NVME
  هارد دیسک
 • نامحدود/
  پهنای باند
 • 1 تا 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • در فرم سفارش انتخاب نمائید
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
Plan B
 • 2 هسته
  پردازنده
 • 2 گیگابایت
  رم
 • 40 گیگابایت NVME
  هارد دیسک
 • نامحدود/
  پهنای باند
 • 1 تا 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • در فرم سفارش انتخاب نمائید
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
Plan C
 • 2 هسته
  پردازنده
 • 4 گیگابایت
  رم
 • 60 گیگابایت NVME
  هارد دیسک
 • نامحدود/
  پهنای باند
 • 1 تا 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • در فرم سفارش انتخاب نمائید
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
Plan D
 • 4 هسته
  پردازنده
 • 6 گیگابایت
  رم
 • 70 گیگابایت NVME
  هارد دیسک
 • نامحدود/
  پهنای باند
 • 1 تا 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • در فرم سفارش انتخاب نمائید
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
Plan E
 • 4 هسته
  پردازنده
 • 8 گیگابایت
  رم
 • 90 گیگابایت NVME
  هارد دیسک
 • نامحدود/
  پهنای باند
 • 1 تا 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • در فرم سفارش انتخاب نمائید
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
Plan F
 • 6 هسته
  پردازنده
 • 10 گیگابایت
  رم
 • 100 گیگابایت NVME
  هارد دیسک
 • نامحدود/
  پهنای باند
 • 1 تا 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • در فرم سفارش انتخاب نمائید
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
Plan G
 • 8 هسته
  پردازنده
 • 12 گیگابایت
  رم
 • 150 گیگابایت NVME
  هارد دیسک
 • نامحدود/
  پهنای باند
 • 1 تا 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • در فرم سفارش انتخاب نمائید
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
Plan H
 • 10 هسته
  پردازنده
 • 14 گیگابایت
  رم
 • 170 گیگابایت NVME
  هارد دیسک
 • نامحدود/
  پهنای باند
 • 1 تا 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • در فرم سفارش انتخاب نمائید
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
Plan I
 • 16 هسته
  پردازنده
 • 16 گیگابایت
  رم
 • 210 گیگابایت NVME
  هارد دیسک
 • نامحدود/
  پهنای باند
 • 1 تا 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • در فرم سفارش انتخاب نمائید
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
Plan J
 • 20 هسته
  پردازنده
 • 24 گیگابایت
  رم
 • 310 گیگابایت NVME
  هارد دیسک
 • نامحدود/
  پهنای باند
 • 1 تا 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • در فرم سفارش انتخاب نمائید
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
Plan K
 • 24 هسته
  پردازنده
 • 32 گیگابایت
  رم
 • 410 گیگابایت NVME
  هارد دیسک
 • نامحدود/
  پهنای باند
 • 1 تا 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • در فرم سفارش انتخاب نمائید
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
Plan L
 • 32 هسته
  پردازنده
 • 64 گیگابایت
  رم
 • 510 گیگابایت NVME
  هارد دیسک
 • نامحدود/
  پهنای باند
 • 1 تا 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • در فرم سفارش انتخاب نمائید
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی