سرور مجازی کلود آلمان

گارانتی بازگشت وجه در صورت ناراضیتی بودن کالا

CPX11
 • 2 هسته
  پردازنده
 • 2 گیگابایت
  رم
 • 40 گیگابایت
  هارد دیسک
 • 20ترابایت
  پهنای باند
 • 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • آلمان
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
CAX11
 • 2 هسته
  پردازنده
 • 4 گیگابایت
  رم
 • 40 گیگابایت
  هارد دیسک
 • 20ترابایت
  پهنای باند
 • 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • آلمان
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
CX22
 • دو هسته
  پردازنده
 • 4 گیگابایت
  رم
 • 40 گیگابایت
  هارد دیسک
 • 20ترابایت
  پهنای باند
 • 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • آلمان
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
CPX21
 • 3 هسته
  پردازنده
 • 4 گیگابایت
  رم
 • 80 گیگابایت
  هارد دیسک
 • 20ترابایت
  پهنای باند
 • 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • آلمان
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
CAX21
 • 4 هسته
  پردازنده
 • 8 گیگابایت
  رم
 • 80 گیگابایت
  هارد دیسک
 • 20ترابایت
  پهنای باند
 • 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • آلمان
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
CX32
 • 4 هسته
  پردازنده
 • 8 گیگابایت
  رم
 • 80گیگابایت
  هارد دیسک
 • 20ترابایت
  پهنای باند
 • 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • آلمان
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
CPX31
 • 4 هسته
  پردازنده
 • 8 گیگابایت
  رم
 • 160 گیگابایت
  هارد دیسک
 • 20ترابایت
  پهنای باند
 • 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • آلمان
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
CAX31
 • 8 هسته
  پردازنده
 • 16 گیگابایت
  رم
 • 160 گیگابایت
  هارد دیسک
 • 20ترابایت
  پهنای باند
 • 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • آلمان
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
CX42
 • 8 هسته
  پردازنده
 • 16 گیگابایت
  رم
 • 160 گیگابایت
  هارد دیسک
 • 20ترابایت
  پهنای باند
 • 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • آلمان
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
CPX41
 • 8 هسته
  پردازنده
 • 16 گیگابایت
  رم
 • 240 گیگابایت
  هارد دیسک
 • 20ترابایت
  پهنای باند
 • 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • آلمان
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
CAX41
 • 16 هسته
  پردازنده
 • 32 گیگابایت
  رم
 • 320 گیگابایت
  هارد دیسک
 • 20ترابایت
  پهنای باند
 • 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • آلمان
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
CX52
 • 16 هسته
  پردازنده
 • 32 گیگابایت
  رم
 • 240 گیگابایت
  هارد دیسک
 • 20ترابایت
  پهنای باند
 • 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • آلمان
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی
CPX51
 • 16 هسته
  پردازنده
 • 32 گیگابایت
  رم
 • 360 گیگابایت
  هارد دیسک
 • 20ترابایت
  پهنای باند
 • 10 گیگابیت
  پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی
  آی پی
 • آلمان
  محل سرور
 • دلخواه
  سیستم عامل
 • 24/7
  پشتیبانی