تغییر نام تجاری

با توجه به جلسه تیم آنیساگستر و دانش وب تصمیم گرفته شد که این دو سایت ادغام شوند و با نام تجاری میهن ام آی تی فعالیت خود را ادامه دهند

22nd Jul 2021