هاست لینوکس حرفه ای سی پنل

PLAN A
 • 50 مگا بایت
  √ فضا
 • نامحدود
  √ پهنای باند
 • نامحدود
  √ تعداد دیتابیس
 • دارد
  √ بکاپ هفتگی
 • نامحدود
  √ امکانات دیگر
PLAN B
 • 100 مگا بایت
  √ فضا
 • نامحدود
  √ پهنای باند
 • نامحدود
  √ تعداد دیتابیس
 • دارد
  √ بکاپ هفتگی
 • نامحدود
  √ امکانات دیگر
PLAN C
 • 250 مگا بایت
  √ فضا
 • نامحدود
  √ پهنای باند
 • نامحدود
  √ تعداد دیتابیس
 • دارد
  √ بکاپ هفتگی
 • نامحدود
  √ امکانات دیگر
PLAN D
 • 500 مگا بایت
  √ فضا
 • نامحدود
  √ پهنای باند
 • نامحدود
  √ تعداد دیتابیس
 • دارد
  √ بکاپ هفتگی
 • نامحدود
  √ امکانات دیگر
PLAN E
 • 1گیگابایت
  √ فضا
 • نامحدود
  √ پهنای باند
 • نامحدود
  √ تعداد دیتابیس
 • دارد
  √ بکاپ هفتگی
 • نامحدود
  √ امکانات دیگر
PLAN F
 • 2 گیگابایت
  √ فضا
 • نامحدود
  √ پهنای باند
 • نامحدود
  √ تعداد دیتابیس
 • دارد
  √ بکاپ هفتگی
 • نامحدود
  √ امکانات دیگر
PLAN G
 • 5 گیگابایت
  √ فضا
 • نامحدود
  √ پهنای باند
 • نامحدود
  √ تعداد دیتابیس
 • دارد
  √ بکاپ هفتگی
 • نامحدود
  √ امکانات دیگر
PLAN H
 • 10 گیگابایت
  √ فضا
 • نامحدود
  √ پهنای باند
 • نامحدود
  √ تعداد دیتابیس
 • دارد
  √ بکاپ هفتگی
 • نامحدود
  √ امکانات دیگر